Interpretació

 

INTERPRETACIÓ DE CONFERÈNCIA INTERNACIONAL

 

MODALITAT SIMULTÀNIA


CabinaVa néixer després de la II Guerra Mundial a partir del judici de Nuremberg. La composen un equip humà (intèrprets i personal tècnic) i un altre tècnic (receptors, cabines, etc)

Aquesta modalitat permet rebre el missatge de l'operador en diferents llengües de forma gairabé immediata (simultània) mitjançant uns aparells (receptors) sintonitzant el canal adequat.

Una variant de la traducció simultània és l'anomenada "chuchotage" (wispering) o xiuxiuejada a cau d'orella

S'utilitza en aquells actes on una única persona requereix interpretació o en combinació amb la interpretació consecutiva.

A ABACongress, sabem que el 80% de l'èxit d'un congrés depèn d'una correcta interpretació simultània per això us oferim l'equip d'intèrprets més adient en cada situació en funció de la combinació lingüística i del tema específic del congrés.

 

ModaliTAT CONSECUTIVA

Emprada amb exclusivitat als fòrums internacionals abans de l'aparició de la interpretació simultània.

Es fa servir en actes als quals no s'utilitzen més de dues llengües per sala. Per definició, és  més lenta, ja que l'intèrpret recrea els discurs de l'operador doblant la durarda de la reunió (la llengua base i la llengua cap a la qual es tradueix) en actes com discursos, reunions, rodes de premsa, etc. Aquesta modalitat no necessita instal.lació de material o equip tècnic.

 

Foto4 foto5.jpg

 

INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ

ABACongress us ofereix un grup de professionals dedicats a la interpretació d'enllaç a la combinació lingüística que preciseu. Per dur a terme gestions comercials, per assistir a dinars o reunions de negocis, signatura de contractes, etc.

ABACONGRESS® 2024